toppen av siden

Vi står sammen med Ukraina

Med umiddelbar virkning vil vårt selskap ikke drive noen virksomhet i Russland eller Hviterussland under den pågående krigen i Ukraina. Denne policyen vil gjelde inntil videre.

Begrunnelse

Krigen i Ukraina har skapt en betydelig humanitær krise og geopolitiske spenninger i regionen. Som en ansvarlig og etisk organisasjon mener vi at det er vår plikt å unngå enhver forretningsaktivitet som kan bidra til konflikten eller undergrave Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Videre har de pågående fiendtlighetene også resultert i økonomiske sanksjoner og handelsrestriksjoner innført av flere land mot Russland og Hviterussland. Disse tiltakene har skapt et ustabilt og usikkert forretningsmiljø som utgjør en betydelig risiko for vår virksomhet, vårt omdømme og våre interessenter. For å redusere disse risikoene og opprettholde våre verdier og prinsipper, har vi derfor besluttet å ikke drive forretningsvirksomhet i Russland eller Hviterussland før situasjonen stabiliserer seg og det internasjonale samfunnet finner en diplomatisk løsning på konflikten.

Gjennomføring

Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte, kontraktører, agenter og tilknyttede selskaper i selskapet vårt, uavhengig av hvor de befinner seg eller hvilken rolle de har. Alle forretningsenheter og avdelinger må sikre overholdelse av disse retningslinjene og treffe egnede tiltak for å forhindre enhver forretningsaktivitet i Russland eller Hviterussland.

Ansatte må informere sine ledere eller overordnede dersom de blir oppmerksomme på potensielle brudd på disse retningslinjene. Unnlatelse av å overholde disse retningslinjene kan føre til disiplinærtiltak, opp til og med oppsigelse av ansettelses- eller kontraktsforhold.

Konklusjon

Vårt selskap er fortsatt forpliktet til å drive virksomhet på en ansvarlig, etisk og bærekraftig måte. Vi erkjenner at den pågående krigen i Ukraina representerer en betydelig utfordring for det internasjonale samfunnet, og vi er forpliktet til å bidra til å fremme fred, stabilitet og respekt for menneskerettighetene i regionen. Vi vil fortsette å følge situasjonen nøye og tilpasse vår politikk og praksis deretter.

nederst på siden