toppen av siden

BNP R-politikk

Behandling av personopplysninger

På denne dagen, 2019-04-01, er følgende policy utarbeidet for Dynacore AB.

Vi tar vare på personvernet ditt. Du skal kunne føle deg trygg når du overlater personopplysningene dine til oss. Av denne grunn har vi utarbeidet denne policyen. Den er basert på gjeldende databeskyttelseslovgivning og tydeliggjør hvordan vi jobber for å ivareta dine rettigheter og personvern.

Formålet med denne policyen er å gjøre deg oppmerksom på hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som kan se dem og under hvilke forhold, og hvordan du kan ivareta dine rettigheter.

Vi er personopplysningsansvarlige

Dynacore AB med organisasjonsnummer 556774-0310 og adresse Gamla Brogatan 26, 111 20 Stockholm er ansvarlig for personopplysningene som behandles om deg. Dynacore AB er derfor behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne gi deg våre tjenester og produkter, dvs. kun for å inngå eller oppfylle en kontrakt med deg som kunde.

Hvilke data samler vi inn om deg – og hvorfor?

Vi streber etter å behandle så lite personopplysninger om deg som mulig. Dette betyr at vi ikke samler inn flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å kunne inngå eller oppfylle kontrakter med deg. For å kunne inngå og oppfylle kontrakter med deg trenger vi data om fornavn, etternavn, e-postadresse, adresse og andre kontaktdetaljer. Vi har ikke mer tilgang til dine personopplysninger enn dataene du har gitt oss.

Hvis du ikke har gitt oss ditt samtykke, bruker vi ikke dine personopplysninger til markedsføringsformål.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Din sikkerhet er viktig for oss. Derfor har vi tatt passende tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang og annen uautorisert behandling. Vi analyserer og evaluerer regelmessig tiltakene for å sikre at beskyttelsen av dine data er så sikker som mulig.

 

Hvem utleverer vi dataene dine til?

Vi utleverer ikke dataene dine til andre selskaper eller organisasjoner med mindre det er lovpålagt eller nødvendig for å utføre våre lovbestemte eller kontraktsmessige forpliktelser overfor deg.

Vi kan utlevere dine personopplysninger til noen av våre partnere, leverandører eller underleverandører, men bare hvis det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i forhold til deg som kunde. Vi gir aldri mer personopplysninger enn nødvendig.

Når loven krever det, kan det hende vi må utlevere dataene dine til offentlige myndigheter og andre organisasjoner. Vi kan også trenge å avsløre dataene dine hvis det er nødvendig for å utøve, etablere eller overvåke våre juridiske krav.

Vi utleverer aldri dine personopplysninger til andre selskaper eller virksomheter for markedsføringsformål.

På hvilket juridisk grunnlag behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler kun de personopplysningene vi trenger for å gjøre oss i stand til å utføre våre tjenester eller levere våre produkter til deg, dvs. når vi inngår eller oppfyller en kontrakt med deg. I den grad vi behandler ytterligere data, vil vi innhente ditt samtykke eller sørge for at behandlingen er autorisert på et annet juridisk grunnlag.

Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer data om deg som kunde så lenge avtalen med deg varer og i rimelig tid deretter. I de fleste tilfeller betyr dette at vi ikke oppbevarer personopplysningene dine i en periode på mer enn ett år fra avtalens utløp, men under visse betingelser kan vi oppbevare dataene dine i lengre tid. Dette gjelder for eksempel når loven krever det eller når dataene kan være nødvendige for å etablere, utøve og overvåke rettskrav.

Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysninger om deg, har du som registrert en rekke rettigheter. Du har rett til å kontakte oss når som helst med hensyn til disse, og hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene beskrevet nedenfor, kan du lettest nå oss på info@dynacore.se .

Vi forbeholder oss retten til å ta passende beskyttelses- og sikkerhetstiltak for å sikre at du er den du hevder å være når du kontakter oss. Hvis du ikke kan demonstrere identiteten din på en tilfredsstillende måte, kan det hende vi ikke kan svare på forespørselen din. 

Tilgang til personopplysninger

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Hvis du ønsker å vite det, kan du få et samlet registerutdrag fra oss som inneholder alle personopplysningene vi behandler om deg.

Retting og sletting

Hvis vi behandler dine personopplysninger feil eller hvis vi ikke lenger trenger opplysningene, har du rett til å få dem slettet. Hvis opplysningene er ufullstendige, har du rett til å få dem supplert. Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan tilby deg tjenestene våre hvis du ber om å få slettet personopplysningene dine.

Dataportabilitet

Under visse omstendigheter har du rett til å motta dataene vi behandler om deg i et generelt, skriftlig, maskinlesbart og strukturert format. Du har rett til å gjøre det for personopplysningene du har gitt oss og som vi behandler med ditt samtykke eller når personopplysningene er nødvendige for å inngå eller fullføre en avtale.

Begrensninger for behandling

Under visse betingelser har du rett til å be om at vi begrenser vår behandling av dataene dine. Dette betyr at vi merker dataene slik at vi i fremtiden kun behandler dem til bestemte spesifikke formål. Det kan hende vi ikke kan tilby deg våre tjenester hvis vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til å komme med innvendinger

Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger som utføres for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, som ledd i en øvelse fra offentlig myndighet eller etter en interesseavveining. Vi behandler ikke dine personopplysninger for noen av disse formålene eller på noen av disse grunnene. Du kan derfor ikke rette noen innvendinger mot vår behandling på dette grunnlaget.

Rett til å klage

Du har rett til å sende inn en klage til det svenske datatilsynet hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger på en upassende måte. Du kan lese mer om dette på det svenske datatilsynets nettside www.datainspektionen.se .

Kontakt

Du kan kontakte oss når som helst ved å skrive til info@dynacore.se eller ved å ringe oss på telefonnummer 08-700 5000 hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan også lese mer om oss på våre nettsider www.dynacore.se og www.sparx.cloud .

nederst på siden