toppen av siden
AcademyLogo

ArchiMate med Enterprise Architect

Utvikling av virksomhetsarkitekturer med ArchiMate

Glade forretningsfolk som bruker en bærbar datamaskin på et kontor.

Oversikt 

ArchiMate, et standardisert språk fra The Open Group, er basert på IEEE 1471-konsepter. Det er et uavhengig og åpent modelleringsspråk dedikert til representasjon og artikulering av virksomhetsarkitekturer. ArchiMate brukes i ulike sektorer som IT, telekom, finans og administrasjon, og utmerker seg ved å illustrere virksomhet, applikasjoner og teknologi gjennom et forhåndsdefinert språklig rammeverk, og tilbyr en abstraksjon på høyt nivå for å lage en detaljert, men likevel fordøyelig modell for ulike interessenter.

Denne opplæringen introduserer verktøyet Enterprise Architect gjennom en hybrid læringstilnærming:

eLearning-modul: 

Deltakerne kan på egen hånd gå gjennom det grunnleggende når det passer dem via nettplattformen, noe som sikrer enhetlig grunnleggende kunnskap. Modulen strekker seg over ca. 6 timer og er beskrevet her. 

Interaktive nettbaserte økter: 

En 3-dagers live, instruktørledet nettbasert workshop fra kl. 9.00 til 16.00 hver dag. 

Tiltenkt målgruppe: 

Programmet retter seg mot forretningsanalytikere, virksomhets-, løsnings-, prosess- og domenearkitekter som ønsker grunnleggende innsikt i ArchiMate og praktisk anvendelse av det i Enterprise Architect.

For de som har erfaring med ArchiMate eller Enterprise Architect fra før, er dette kurset en mulighet til å utdype og utvide kompetansen.

Læringsmål

 • Forstå ArchiMate: Bli kjent med ArchiMate-symbolene og hva de innebærer, slik at du kan tolke diagrammer korrekt.

 • Bruke ArchiMate: Forstå når og hvordan du bruker ArchiMates konsepter og konstruksjoner til å lage virksomhetsarkitekturer som beskriver en organisasjons struktur, atferd og komponenter.

 • Navigere på Enterprise Architect: Lær det grunnleggende rammeverket for Enterprise Architect og hvordan det brukes ved oppretting og endring av modeller, samt viktige strategier for å administrere ArchiMate-modeller.

Opplæringen tar også opp viktige spørsmål som f.eks:

 • Essensen av virksomhetsarkitektur.

 • De unike fordelene med ArchiMate.

 • De grunnleggende språkkonseptene i ArchiMate.

 • Effektiv modellstrukturering ved hjelp av ArchiMate.

 • Spørsmålene ArchiMate viewpoints kan løse.

 • Modellering av virksomhetsarkitektur med ArchiMate.

 • Effektiv utnyttelse av ArchiMate i Enterprise Architect.

Høydepunkter i innholdet

Modellering krever ikke bare et språk, men også et produktivitetsverktøy som Enterprise Architect , kombinert med en metode for korrekt anvendelse av språket. Sparxsystems CEs erfaring sikrer effektiv modelleringspraksis.

Språkferdigheter

ArchiMate er skreddersydd for modellering av virksomhetsarkitektur og beskriver organisasjonsstruktur, atferd og sammensetning. Kurset legger vekt på språkkonsepter og notasjoner for å beskrive samspillet mellom forretningsprosesser, applikasjoner, infrastruktur og interessenter. Etter kurset vil du ha forstått det essensielle ved:

 • ArchiMate 3.1 Core Framework: Skisserer forretnings-, applikasjons- og teknologiarkitekturer.

 • ArchiMate 3.1 Utvidet rammeverk: Utvidelse av teknologilaget til å omfatte fysiske elementer og de sentrale implementerings- og migreringslagene.

 • ArchiMate Views: Utforsking av visningspunkter som gir fokuserte arkitektoniske perspektiver, med hovedvekt på Basic Viewpoints.

Beherskelse av verktøy

Enterprise Architect fungerer som en allsidig modelleringsplattform. Etter kurset vil du ha kunnskap om:

 • Den grunnleggende strukturen og konfigurasjonene til Enterprise Architect.

 • Skille mellom modeller og diagrammer.

 • Viktige sporings- og navigasjonsteknikker på tvers av ArchiMate-modeller.

 • Grunnleggende om samarbeid.

 • Grunnleggende versjonskontroll med Baseline.

 • Viktige aspekter ved bruk av ArchiMate-språk.

Metodisk innsikt

Kurset tar for seg ArchiMates tjenesteorienterte tilnærming til å differensiere og koble sammen lagene i virksomhetsarkitekturen, og fremmer et helhetlig syn på virksomhet, applikasjoner og teknologi som separate, men gjensidig avhengige enheter.

ArchiMate passer ofte sammen med rammeverk som TOGAF, BPMN og UML for en robust strategi for styring av virksomhetsarkitektur.

Praktisk visdom

Dra nytte av Sparxsystems CEs omfattende erfaring med ArchiMate-opplæring med Enterprise Architect, beriket med praktiske tips og innsikt.

Forutsetninger 

Selv om det kan være en fordel å ha en rudimentær forståelse av (programvare)systemer, er det ikke et krav.

Hvis du vil ha mer informasjon om de tekniske spesifikasjonene som kreves for denne e-læringen - for eksempel nødvendig maskinvare, programvare, kompatible versjoner av Enterprise Architect, lisenser og informasjon om læringsplattformen Moodle - kan du se følgende avsnitt.

BEDRIFTSOPPLÆRING

Varighet: etter avtale
Sted: online eller på stedet

Agenda: tilpassbar agenda, også med bedriftsspesifikt innhold; som mal
Dato: etter avtale

Grad: bekreftelse på deltakelse
Påmeldingsfrist : 3-6 uker før ønsket dato
Kan bestilles med minimum 5 deltakere
Pris fra 3 dager/person: € 1.584,- ekskl. mva (pluss reiseutgifter for opplæring på stedet)
Pris per dag/person: € 582,- ekskl. mva (pluss reiseutgifter for opplæring på stedet)

OFFENTLIG OPPLÆRING

Varighet: 2 dager
Sted: online

Agenda: forhåndsdefinert agenda, kan ikke tilpasses
Dato: på forespørsel

Grad: bekreftelse på deltakelse
Kan bestilles for enkeltpersoner
Pris/person: € 1.290,- ekskl. mva.

nederst på siden